Giỏ hàng

Mật Rỉ Đường

Thương hiệu: Khác
Tên sản phẩm: Mật Rỉ Đường

Tên thành phần: Độ Brix (20oC)
Nồng độ (theo khối lượng): ≥ 70

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Đặc tính lý, hóa của Mật Rỉ Đường

- Trạng thái vật lý: dạng lỏng

- Màu sắc: màu nâu đậm

- Mùi đặc trưng: có mùi đặc trưng của sản phẩm.

- Độ hòa tan trong nước: tan hoàn toàn trong nước

- Độ pH: 3 - 5

Hướng dẫn bảo quản Mật Rỉ Đường

a) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (ví dụ: thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):

- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.

- Không ăn, uống, hút thuốc hoặc sử dụng các vật dụng cá nhân khi sử dụng hóa chất.

- Rửa tay ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi ăn.

- Tuân thủ các quy trình thao tác khi vận hành và lấy mẫu.

b) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (ví dụ: nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cân tránh bảo quản chung…):

- Kho lưu trữ thông gió tốt, khô, mát

- Khi không sử dụng cân đóng gói kín trong thùng chứa

- Tránh để gân nguồn nhiệt, nguồn gây cháy, ngon lửa và nơi chứa thực phẩm.

- Tránh để gân hoặc cho tiếp xúc với các chất oxi hóa mạnh, kiềm, axit.

- Vật liệu sử dụng tương thích: Composite, thủy tinh, PVC, PE.