Giỏ hàng

Poly Aluminium Chloride - PAC

Thương hiệu: Khác
Tên sản phẩm: Poly Aluminium Chloride, PAC
CAS: 1327-41-9
Công thức hóa học: Aln(OH)mCl3n-m
Nồng độ (theo khối lượng): ≥ 28%

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Đặc tính lý hóa của Poly Aluminium Chloride, PAC

- Trạng thái vật lý: dạng bột

- Màu sắc: Vàng nghệ, vàng đậm

- Mùi đặc trưng: mùi Clo

- Độ hòa tan trong nước: tan hoàn toàn trong nước

- Độ pH dd 10%: 3 - 4

Hướng dẫn bảo quản Poly Aluminium Chloride, PAC

a) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (ví dụ: thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):

- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.

- Không ăn, uống, hút thuốc hoặc sử dụng các vât dụng cá nhân khi sử dụng hóa chất.

- Rửa tay ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi ăn.

- Có bản cảnh báo hóa chất ăn da ngay tại khu vực bảo quản, vân hành hóa chất.

- Tuân thủ các quy trình thao tác khi vân hành và lấy mẫu.

b) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (ví dụ: nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung…):

- Kho lưu trữ thông gió tốt, khô, mát

- Khi không sử dụng cân đóng gói kín trong thùng chứa

-    Tránh để gân nguồn nhiệt, nguồn gây cháy, ngọn lửa và nơi chứa thực phẩm.

- Tránh để gân hoặc cho tiếp xúc với các chất oxi hóa mạnh, dung dịch kiềm, kim loại.

- Vât liệu sử dụng tương thích: Composite, thủy tinh, PVC, PE.

- Vât liệu sử dụng không tương thích: kim loại.