Giỏ hàng

Javel 10% - Natri Hypochlorite

Thương hiệu: Khác
Tên sản phẩm: Natri Hypochlorite - Javel 10%
CAS: 7681-52-9
Công thức hóa học: NaOCl
Nồng độ (theo khối lượng): 10 ± 2%

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Đặc tính lý, hóa của Javel 10% - Natri Hypochlorite

- Trạng thái vật lý: dạng lỏng

- Điểm sôi (oC): 102

- Màu sắc: vàng

- Điểm nóng chảy (oC): -20

- Mùi đặc trưng: mùi Clo

- Độ hòa tan trong nước: tan hoàn toàn trong nước

- Độ pH : 12 – 13 (20oC).

- Khối lượng riêng (g/cm3): 1.15 - 1.25

Hướng dẫn bảo quản Javel 10% - Natri Hypochlorite

a) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (ví dụ: thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):

- Phải dùng quạt thông gió ở những nơi có nhiệt độ cao hơn môi trường hoặc để giữ nồng độ thấp hơn giới hạn cho phép.

- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.

- Không ăn, uống, hút thuốc hoặc sử dụng các vật dụng cá nhân khi sử dụng hóa chất.

- Rửa tay ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi ăn.

- Có bản cảnh báo hóa chất ăn da tại khu vực lưu trữ

- Tuân thủ các quy trình thao tác khi vận hành và lấy mẫu

b) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (ví dụ: nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung…):

- Tránh để gần ánh sáng nguồn nhiệt, lửa.

- Kho lưu trữ thông gió tốt, khô, mát.

- Đóng gói trong thùng chứa.

- Tránh để gần các dung dịch axit, xà phòng, amoni, amoniac, amin, methanol,…

- Vật liệu sử dụng tương thích: Composite, thủy tinh, PVC, PE.