Giỏ hàng

Polymer anion - A1110

Thương hiệu: Khác
Tên sản phẩm: Polymer anion / A1110
CAS: 25085-02-3
Công thức hóa học: Sodium acrylate Copolymer
Nồng độ (theo khối lượng): > 92% 

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Đặc tính lý hóa của Polymer anion / A1110

- Trạng thái vật lý: Hạt rắn

- Màu sắc: Trắng

- Mùi đặc trưng: Không mùi hoặc có mùi đặc trưng.

- Độ pH (25oC, 5g/L) : 6 - 9

Hướng dẫn bảo quản Polymer anion / A1110

a) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (ví dụ: thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…)

- Rửa kỹ sau khi sử dụng.

- Không hít khí / khói / hơi / phun.

- Sử dụng thông khí hoặc thông gió cục bộ để kiểm soát sự phơi nhiễm trong không khí.

b) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (ví dụ: nhiệt độ, cách sắp xếp,
các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung…)

- Tránh lửa, tia lửa và các nguồn gây cháy khác.

- Giữ hóa chất trong môi trường khô ráo, tránh đường nước, cống rãnh.

- Kho lưu trữ kín, sản phẩm hút ẩm mạnh do đó giữ bao bì kín khi không sử dụng.