Giỏ hàng

Cồn 96 - ETHANOL

Thương hiệu: Khác

Tên sản phẩm: Cồn 96 - ETHANOL
CAS: 64-17-5
Công thức hóa học: C2H5OH
Nồng độ (theo khối lượng): ≥ 96

 

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Đặc tính lý, hóa của cồn 96 - ETHANOL

- Trạng thái vật lý: Lỏng

- Điểm sôi (oC): 78 tại 1.013 hPa

- Màu sắc: Không màu

- Điểm nóng chảy (oC): -117

- Mùi đặc trưng: có mùi đặc trưng của cồn, rượu

-  Điểm cháy (oC) (Flash point) theo phương pháp xác định: 17

-  Áp suất hóa hơi ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 59 hPa ở 20 °C

-  Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): 27,7%

-  Độ hòa tan trong nước: Tan trong nước ở 20oC

-  Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): 3,1%

-  Độ pH : 7 (dung dịch 1% tại 20oC)

-  Khối lượng riêng (g/cm3): 0,78 - 0,81 ở 20oC

Hướng dẫn bảo quản cồn 96 - ETHANOL

a) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (ví dụ: thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):

- Tránh hít phải khí và/ hoặc sương.

- Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo.

-  Dập tắt mọi ngọn lửa trần. Loại bỏ các nguồn gây cháy. Tránh các tia lửa. Tích tụ tĩnh điện có thể phát sinh trong quá trình bơm. Phóng tĩnh điện có thể gây cháy. Đảm bảo tính liên tục của dòng điện bằng cách nối và tiếp đất tất cả các thiết bị.

- Hạn chế tốc độ tuyến trong khi bơm để tránh phát sinh hiện tượng phóng điện (≤ 1m/giây cho đến khi ống tiếp (bơm) ngập 2 lần đường kính của nó, sau đó ≤ 7m/giây). Tránh để bắn tung tóe khi tiếp (bơm). Không sử dụng khí nén để tiếp (bơm), hút, hay xử lý tác nghiệp. Giữ cho nhiệt độ của thiết bị bơm bằng với nhiệt độ môi trường xung quanh.

- Đợi 2 phút (đối với hầm chứa nhỏ) và 30 phút (đối với hầm chứa lớn) sau khi đổ hóa chất vào thùng trước khi mở cửa hầm chứa

- Không hút thuốc, ăn, uống tại khu vực sử dụng hóa chất.

- Rửa tay ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi ăn.

- Có bản cảnh báo hóa chất nguy hiểm, dễ cháy ngay tại khu vực bảo quản, vận hành hóa chất.

- Tuân thủ các quy trình thao tác khi vận hành và lấy mẫu.

b) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (ví dụ: nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung…):

- Tránh xa ánh sáng mặt trời, các nguồn gây cháy và các nguồn nhiệt khác.

- Tránh xa các bình xịt, các nguyên tố dễ cháy, ôxy hóa, các chất ăn mòn và cách xa các sản phẩm dễ cháy khác mà các sản phẩm này không có hại hay gây độc cho con người hay cho môi trường.

- Các loại hơi trong thùng chứa không nên để thoát ra không khí. Giữ cho nhiệt độ của thùng chứa hóa chất bằng với nhiệt độ môi trường xung quanh.

- Đóng chặt các thùng chứa khi không sử dụng.

- Không sử dụng khí nén để đổ đầy, tháo ra hay xử lý hóa chất.