Giỏ hàng

Muối lạnh - Ammonium Chloride

Thương hiệu: Khác

Tên sản phẩm: Muối lạnh - Ammonium Chloride (NH4Cl)
CAS: 12125-02-9
Công thức hóa học: NH4Cl
Nồng độ (theo khối lượng): 99 – 100%

← Sản phẩm trước Sản phẩm sau →

Mô tả sản phẩm

Đặc tính lý hóa của muối lạnh - Ammonium Chloride (NH4Cl):

- Trạng thái vật lý: hạt rắn

- Điểm sôi (oC): 520

- Màu sắc: Màu trắng

- Điểm nóng chảy (oC): 338

- Mùi đặc trưng: mùi nhẹ

- Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 1 (160oC)

- Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 1.9

- Độ hòa tan trong nước: 297 g/l (ở 0°C)

-  Độ pH dd 10%: 5

- Khối lượng riêng (g/cm3): 1.53 (ở 20°C)

Hướng dẫn bảo quản muối lạnh - Ammonium Chloride (NH4Cl)

a) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (ví dụ: thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):

- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.

-  Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ khi làm việc với hóa chất.

-  Tránh làm phát sinh bụi trong quá trình sử dụng.

-  Rửa tay ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi ăn.

-  Không ăn, uống, hút thuốc hoặc sử dụng thiết bị cá nhân trong khi làm việc với hóa chất.

-   Tuân thủ các quy trình thao tác khi vận hành và lấy mẫu.

b) Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (ví dụ: nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung…):

- Kho lưu trữ thông gió tốt, khô, mát.

- Khi không sử dụng cần đóng gói kín trong thùng chứa.

-  Nhiệt độ bảo quản từ 15oC đến 25oC