Giỏ hàng
Khai thác nước mặt

Tin tứcNgày: 30-12-2022 bởi: Nguyễn Duyên

Khai thác nước mặt

Tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng là thành phần chủ yếu, quan trọng nhất và được sử dụng rộng rãi trong đời sống cũng như trong sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng và quốc gia. Việc nguồn  nước mặt đang dần cạn kiệt và ô nhiễm môi trường nước mặt đang ngày càng thách  thức đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta cần chung tay bảo vệ nguồn nước mặt, việc khai thác và sử dụng nguồn nước mặt cần phải tuân thủ theo Luật định.

Làm thế nào để khai thác và sử dụng nguồn nước mặt một cách đúng đắn và hiệu quả nhất, nhưng không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên quý giá này? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giúp  Quý Doanh nghiệp hoàn thành tốt hồ sơ xin khai thác nguồn nước mặt của mình.

Một số thông tin cơ bản nhất khi Quý Doanh nghiệp cần tìm hiểu về việc lập hồ sơ xin khai thác nguồn nước mặt như sau:

 

Văn bản pháp lý

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH 13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội;

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;

Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 07 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Thông tư số 25/2009/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường;

Quyết định 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất;

Quyết định 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

 

Văn bản kỹ thuật

 • QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
 • Thuyết minh thiết kế kỹ thuật hệ thống cấp nước, xử lý nước của Xí nghiệp.

Đối tượng lập đề án thăm dò và khai thác nước mặt

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước mặt

Những bước cơ bản cần thiết cho việc xin phép khai thác nguồn nước mặt

 • Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước mặt.
 • Xác định thông số về các đặc điểm địa chất – địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước mặt.
 • Thu mẫu nước sông, kênh rạch và phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Xác định lưu lượng và trữ lượng nước khai thác mặt.
 • Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.
 • Tính toán dự báo mực nước hạ thấp khi hoạt động khai thác và xả thải.
 • Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.
 • Lập thiết đồ sơ đồ khai thác nước mặt.
 • Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng.

 

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Phòng Tài nguyên nước và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường là đơn vị tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Phân loạiTag

bảo trì hệ thống xử lý nước thải đầu tư hệ thống xử lý nước thải hệ thống xử lý nước thải hệ thống xử lý nước thải chuyên nghiệp hiện tượng hệ thống xử lý nước thải sự cố hệ thống xử lý nước thải xử lý sự cố hệ thống nước thải bảo trì hệ thống xử lý nước thải định kỳ chất khử màu xử lý màu chất khử màu cleantech chất khử màu cleantech chemicals hóa chất xử lý nước hóa chất xử lý nước thải nước thải ngành công nghiệp dệt may xử lý màu nước thải công nghiệp dệt nhuộm hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp hệ thống xử lý nước thải nhà máy nước thải công nghiệp xử lý nước thải công nghiệp cách xử lý nước thải công nghiệp dấu hiệu nước thải xử lý không đúng cách dầu mỡ dầu mỡ trong chất thải đánh giá hệ thống xử lý nước thải lợi ích đầu tư hệ thống xử lý nước thải tiêu chí đánh giá hệ thống xử lý nước thải xử lý nước thải giải pháp xử lý nước thải giải pháp xử lý nước dịch vụ xử lý nước dịch vụ xử lý nước thải nước thải mực in nước thải ngành in ngành in xử lý nước thải in ấn xử lý nước thải ngành in giấy phép môi trường doanh nghiệp lập giấy phép môi trường vì sao cần giấy phép môi trường bảo vệ môi trường hồ sơ giấy phép môi trường thời hạn giấy phép môi trường thời điểm lập giấy phép môi trường có nên đầu tư hệ thống xử lý nước thải hệ thỗng xử lý nước thải nhà xưởng xử lý nước thải hóa chất hỗn hợp keo tụ hỗn hợp keo tụ cleantech khử màu nước thải công nghiệp khử màu nước thải sản xuất khử màu nước thải nhà máy khử màu nước thải dầu khí khử màu nước thải mực in khử màu nước thải hóa chất khử màu nước thải công nghiệp chế biến khử màu nước thải chế biến thực phẩm lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải kim loại nặng mật rỉ đường nước thải ô nhiễm nước thải công nghiệp bị ô nhiễm nước thải nhiễm kim loại nặng cáu cặn công nghiệp rong rêu nước bị cáu cặn cáu cặn rong rêu công nghiệp nước công nghiệp bị cáu cặn cáu cặn hệ thống nước cáu cặn đường ống nước nước thải xi mạ nước thải ngành xi mạ nước thải ngành công nghiệp xi mạ xử lý nước thải xi mạ nước thải nhà máy tiêu chuẩn nước thải nhà máy xử lý nước thải nhà máy nước thải nhà máy sơn nước thải sản xuất sơn xử lý nước thải sản xuất sơn xử lý nước thải nhà máy sơn xử lý nước thải công nghiệp sơn nước thải xử lý không đạt chuẩn nước thải xử lý đúng cách xử lý đúng cách nước thải xử lý nước thải khu công nghiệp xử lý nước thải quy định như thế nào quy định về xử lý nước thải nước thải dệt nhuộm công nghiệp dệt nhuộm xử lý nước thải dệt nhuộm quy định nước thải dệt nhuộm sự cố hệ thống xử lý nước nước thải màu đen nước thải có màu khử màu nước thải xử lý màu nước thải tái sử dụng nước thải nước thải tái sử dụng thành phần nước thải không nghiệp thành phần chất thải công nghiệp chất thải công nghiệp xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm xử lý nước thải ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nước thải chế biến thực phẩm dệt may polymer polymer anion polymer cation polymer xử lý nước thải nước thải ngành công nghiệp nước thải ngành sơn nước thải ngành điện tử nước thải ngành dầu khí nước thải ngành thực phẩm nước thải ngành công nghiệp giấy nước thải ngành hóa chất công ty xử lý nước thải chuyên nghiệp đơn vị xử lý nước thải công ty xử lý nước thải công nghiệp công ty xử lý nước thải nhà máy phèn nhôm rắn Aluminum sulfate hydrate than hoạt tính than hoạt tính xử lý nước thải giải pháp xử lý nước thải công nghiệp giải pháp xử lý nước thải nhà máy nước javen nước javel xả thải môi trường phạt xả thải môi trường xử phạt hành vi xả thải ra môi trường pháp luật xử phạt xả thải môi trường xử lý màu nước thải dệt nhuộm xử lý màu trong nước thải xử lý nước thải dầu mỡ nước thải dầu mỡ nước thải công nghiệp dầu mỡ nước thải nhiễm dầu mỡ xử lý nước thải cao su xử lý nước thải ngành cao su xử lý nước thải chế biến mủ cao su nước thải cao su xử lý nước thải ngành dược nước thải ngành dược nước thải dược phẩm xử lý nước thải dược phẩm xử lý nước thải dược xử lý nước thải ngành hóa mỹ phẩm xử lý nước thải ngành mỹ phẩm xử lý nước thải hóa mỹ phẩm xử lý nước thải khu vực gần biển chi phí xử lý nước thải công nghiệp xử lý nước thải công nghiệp hết bao nhiêu